למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

אוניברסיטת ת"א מב"ע פברואר 2006

סדנת פרזנטציה לסטודנטים בקורס ניהול מלכ"רים