למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

אי.סי.נילסן יוני 2005

סדנת כישורי פרזנטציה