למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

הדסה ירושלים עיצוב תעשייתי יוני 2006

סדנת כישורי פרזנטציה