למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

החברה המרכזית למשק"ל אוקטובר 2007

סדנת כישורי פרזנטציה