למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

ארד דליה יוני 2004

סדנת שירות מוכר לשוק המקומי