למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

אוניברסיטת ת"א מדעי הרוח מרץ 2006

הרצאת אורח