למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

מפעל אלטק ראשי צוותים דצמבר 2006

יצירת חזון מחלקתי