למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

טכניון עתודה ניהולית יולי 2013

התנסות בעבודת צוות