למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

מפעל פלסאון ישיבות עבודה ינואר 2014

התנסות בארגון רעיונות