למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

בית בלב רשת דיור מוגן מאי 2009

תרגיל מכירות מיקום אחר