למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

נייר חדרה ניהול מכירות יוני 2014

תיאור ויזואלי של מנהל תיק המכירות הטוב