למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

קבוצת נייר חדרה יוני 2014

קורס בניהול צוותי מכירות שטח