למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

2014 פלרם מכירות גלובל ינואר

קורס כישורי מכירה מתקדמים