למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

סטודנטים ערבים מצטיינים אוגוסט 2016

קורס כישורי פרזנטציה באקדמיה