למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

נייר חדרה מפעל 8 פברואר 2016

יום בשיטות ניהול במפעל