למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

טכניון מנהלי מעבדות מחקר מאי 2015

קורס לגמול השתלמות ניהול מעבדות מחקר