למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

טכניון אגף מחשוב ומע' מידע אוקטובר 2

התעמלות במהלך הסדנה