למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

טנובה בייטמן יוני 2013

קורס פרזנטציה ללקוחות