למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

אפליקיור נובמבר 2007

קורס לאנשי פריסייל מכל העולם