למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

מפעל פלרם יולי 2013

סדנה למדריכי הקולג' הפנימי בכל העולם