למידת עמיתים וחשיבה

למידה והנאה

לומדים בדרכים שונות

הפסקות מסוג אחר

הדרכות באנגלית

תמונות סיום

אלפא ביו.טכ ספטמבר 2009

קורס כישורי הדרכה לרופאים מכל העולם